@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

Chọn người mình thích hay người thích mình ?

show all (19)

trước đây mình từng nói với bạn bè mình rằng, mình sẽ chọn người thích mình ...
nhưng nay, mình không còn nghĩ thế nữa,
nếu có thể chọn, mình sẽ chọn người mình thích, và tuyệt vời hơn, có lẽ là vừa hay người mình thích cũng thích mình ....
việc chọn người thích mình đem lại cảm giác tạm bợ cho mình vậy đó, vừa cảm giác có lỗi với đối phương, vừa cảm giác bản thân thật tồi, cuối cùng chuyện chẳng đi được đến đâu nếu cứ ép buộc bản thân như thế!!

Language: English