@Qanmeodzaii

Vương Hồng Quân

Ask @Qanmeodzaii

Phải làm gì khi mò được pass của người yêu cũ ? Mình vẫn còn tình cảm

Đổi pass fb chết cụ nó đi !

các c nghĩ sao khi biết tin nhắn của mk ib cho ng đó, r ng đó cho ng khác đọc ?

Không được tôn trọng :)))

Language: English