@Stormay

Stormay

❤️ Likes
show all

Latest answers from Stormay

Ai là người bạn thông minh nhất của bạn?

Tôi. Không ai thông minh hơn tôi cả.Tôi nghĩ thế

Có thể có tình bạn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không?

Luôn luôn có

Bạn kiếm được đồng tiền đầu tiên của mình như thế nào?

Tôi chưa kiếm được đồng nào

Bạn có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ, đó là những ngôn ngữ nào?

một, tiếng việt

Cuốn sách mà bạn nghĩ tất cả mọi người nên đọc là gì?

Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học

Nếu như cả thế giới đang lắng nghe bạn, bạn sẽ nói điều gì?

tôi yêu toán học

Language: English