@TaQuangKhoi

Tạ Quang Khôi

Nếu crush biết mình crush bạn ấy, bạn ấy chưa nói từ chối, nhưng sau đó thì bạn ấy đặt cái vòng tay và cái áo cùng màu với mình, thì đó là trùng hợp hay cố tình? (Bạn ấy đặt sau khi mình đặt) Nhưng lúc ngồi ăn chung nhóm, bạn ấy ngồi xa mình, vậy là crush đang né mình?

cậu nhạy cảm quá rồi..
hãy đi hỏi bé 'crush' của cậu ấy..
tớ mà lỡ trả lại tiêu cực thì sợ cậu bị nhụt chí mất..
(cố gắng..)

What others replied to:

Nếu crush biết mình crush bạn ấy, bạn ấy chưa nói từ chối, nhưng sau đó thì bạn ấy đặt cái vòng tay và cái áo cùng màu với mình, thì đó là trùng hợp hay cố tình? (Bạn ấy đặt sau khi mình đặt) Nhưng lúc ngồi ăn chung nhóm, bạn ấy ngồi xa mình, vậy là crush đang né mình?

show all (7)

vậy thì có thể là trùng hợp, còn chuyện k nói từ chối có thể là ngại k muốn nói. Vì thật ra nếu người ta thích bạn, người ta sẽ vui sướng mà đồng ý ngay, chứ cần gì còn phải im lặng. Hãy nghĩ như thế này, nếu ngta thích, thì ngta sẽ chẳng để bạn nghi ngờ gì đâu. Còn nếu không, thì tất cả chỉ là ảo tưởng

Language: English