@TaQuangKhoi

Tạ Quang Khôi

What others replied to:

M sẽ chọn người m nợ hay chọn người m yêu??!

show all (8)

- Nếu cái nào đến trước cho tao cảm giác an toàn, bình yên.. Thì tao chọn.. Nợ thì cũng đã nợ🤣 Nếu trả xong nợ. Thì hãy đến người mình yêu
T không hiểu cái "chọn người m nợ" là như nào. Nhưng chắc chắn là t sẽ chọn người yêu t và đồng thời t cũng yêu người ấy.. đó gọi là đúng người, yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng...

Language: English