@Thuatphongaicam

Thuatphongaicam

Ask @Thuatphongaicam

Bạn đã mất hứng thú với những thú vui nào rồi?

kết bạn. Nó là mấy vòng lặp nhàm chán.

Khi bạn gặp khách keo tính bạn từng đồng cắc, bạn sẽ làm gì?

sẽ trở nên rộng lượng hơn một tẹo.

Ho với sổ mũi bữa giờ mà hem có hết, huhu nghi ngờ quá điiii

ngoc_ngoc01’s Profile PhotoMey
do giao mùa đấy, tích cực lên bro.

Lúc này là lúc nào? Khi nào thì cơ thể này mới vỡ tan tành? Tôi không khóc. Đừng rơi nữa mà, làm ơn.

tôi mơ về khoảnh khắc mình rơi rất nhiều lần. Vào lúc mà tia sét chia đôi bầu trời làm hai nửa, tôi lướt qua níu lấy vệt sáng lần sau cuối. Đừng khóc.

Language: English