Ask @TranAnh660:

Muốn bắt chuyện với crush đầu tiên phải nhắn gì a nhở ???

Thảo Bé
Điều đầu tiên ta phải gây ấn tượng với người đó( cái này áp dụng ngoài đời thực )
Còn trên fb or Instagram gì đó thì hãy vào cmt ảnh story hay tất cả các vài đăng cậu đều có mặt trong đó để gây ấn tượng anh ta sẽ chú ý đến cậu
Cậu nên nói chuyện hài hước để đc lòng anh ấy sau đó mới đi vào vấn đề chính
Cái đó theo suy nghĩ của mình thôi 😊

View more

Next