@Trangkylie

Hades

What others replied to:

Mình thích ngta thì có nên nói cho ngta biết kh? Vì sao?

show all (29)

thích thì thổ lộ thôi tự tin lên đi cưng. Quan trọng đúng thời điểm, giữ đúng cảm xúc và phẩm chất của mình nhé chứ thích mà ko nói ra, mất thì đừng có khóc nha👌
Tuỳ hoàn cảnh để nói. Phải dùng phép thử nếu người đó thích bạn thì quá tốt rồi. Chứ lỡ ng đó chả thích bạn thì khg may tự nhiên khi nói ra lại mất cái người mà mình thích rồi có khi chả còn cơ hội để được tiếp cận 💪 cố lên
Có chứ, đói mà không ăn là chết đấy. Nếu là bạn bè thân thiết thì nên coi lại cả mất lẫn bạn lẫn tình.

Language: English