@Trangkylie

Hades

What others replied to:

có lẽ nên hiểu rằng người mà mình dễ gây tổn thương nhất lại là ng yêu thương mình nhiều nhất

show all (6)

Language: English