@Trangkylie

Hades

What others replied to:

cảm nhận của bản thân hay cảm nhận của người khác quan trọng hơn?

show all (19)

Tui nghĩ cảm nhận của bản thân quan trọng hơn, còn cảm nhận của người khác là để xem xét và tiếp thu.

Language: English