@Trans9877

Tráng Bugatti

Ask @Trans9877

Sort by:

LatestTop

Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Tha thứ bây giờ chỉ cần là ngưng sử dụng

Related users

Language: English