@VuNHPhuong

Phương Hoài Phương

What others replied to:

Tôi thích một người ,vô thích một người .Nhưng người ấy không thích tôi , nhất quyết không thích tôi🥲🥲🥹

show all (11)

Vẫn chỉ là thích thôi, con người chỉ mất 3 giây để thích ai đó nhưng lại mất rất nhiều thời gian để nghĩ về cách thôi không thích người đó nữa :))
Biết đâu người ta cũng như bạn, cũng đang vô cùng thích một người nhưng người đó không phải bạn. Không phải bạn không phải vì bạn không đủ tốt mà chỉ đơn giản là người ta không thể thích cùng một lúc hai người? 🙂

Language: English