@Vutuanhpvn

Vũ Tuấn

Latest answers from Vũ Tuấn

Mình là con gái, mình thích cả nam lẫn nữ và bây giờ mình phải lòng với một bạn gay thì mình là gì ạ?? 🥹

Thì bạn là biexual thui

tự nhiên nyc nói muốn trò chuyện với mình mỗi đêm thì là có ý gì ?

Thì chẮc là nhớ bạn đó

Language: English