@Vutuanhpvn

Vũ Tuấn

What others replied to:

Bùn ghê mng ! Ngta thì bùn vì thất tình, ko co ngiu. Tui bùn vì lần té xe để lại thẹo. H ngày nào cũng siêng sức thuốc mà ch hết nữa. Tự ti gkeeee.

show all (11)

Language: English