@XuanHung646

Xuân Hùng

What others replied to:

Người yêu hãm l thì phải làm sao ạ

show all (18)

Cọc quá gòi thì cạp cho phát ạ. Vote cho cắn 1 hàm răng luonn. R gì rủ đi nhậu cái cho biết mặt, đến khi nào say ẻ mà tự lết về được thì về @@
But thực thế thì tùy hoàn cảnh 😂

Language: English