@XuanHung646

Xuân Hùng

What others replied to:

Hôm qua khóc vì bị trap. Hôm nay tự dưng có người khác tỏ tình. Cuộc sống éo le quá.

show all (11)

Language: English