Ask @ahmad_al_barzanjee:

ساندرێلا زانى دەبێ چى بۆ پياو بەجێبھێڵى...

Sᴏʟᴇɴ Kᴏʏᴇ
Axr 2 qashmari wachi tuwa leman daparetawa hata 2 qsai lagar bkain suk are walla qashmar bra u babt haya hamu gwaki maxo rozh hata 2eware kch la du kurana esta den falsafai lasarman le dadan 7izi 3lai agar karamatt habi dei ask to ask qsai dakai bzana qondrat la dawi danem yan na walla chya qondrai lo pyawan ba je heshtya hay qondara are walla bzana aw 42 la damu chawi tab3 dakam yan na hay qondari be sharafi be karamat

View more

+2 answers Read more
Next