Bạn thân khác giới có ny thì t phải làm ntn cho đúng

Vì đó là bạn thân bạn thì bạn nên chúc mừng cho họ.mong đó sẽ là một mối tình đẹp,bạn thân bạn với bạn chỉ là tình cảm bạn bè .ko có tình cảm khác giới =)))

View more