Ask @ballamanga:

Om du springer ifrån dina problem, räknas det som motion?

Om man definierar motion som en aspiration till att "bli bättre på något" så tror jag att man blir bättre på att springa från sina problem om man börjar med det.

View more

Vilken var den senaste låten som du sjöng högt?

Jag sjunger ofta på "the rose" av Bette Midler, om jag inte har något annat på hjärnan.

View more

Vill du helst bo utan TV eller utan musik?

utan TV. Det finns ju alltid datorer och youtube, men om jag inte fick ha musik, skulle det bli trist ganska fort.

View more