@bethuu120599

Minh Thư

Ask @bethuu120599

Bạn đã bao giờ làm vỡ đĩa khi rửa bát chưa?

Rồi ... Không phải một lần mà nhiều lần nữa cơ 😂

Language: English