@bienkichvang

Vu Chính

What others replied to:

:(( ôi hạnh phúc quá cuối cùng cũng thu lại trái ngọt 😭 từng đăng ask hỏi làm sao được Toeic 650 giờ mình được 710 rùi🥳

show all (19)

Language: English