@bin_t

Bin Teddy

What others replied to:

Tớ định đi Ninh Bình cuối tuần này. Nhưng tớ sợ trời sẽ mưa. Cậu có muốn đi cùng tớ không ?

show all (5)

Language: English