@bin_t

Bin Teddy

What others replied to:

Bình Dương năm nay nóng dã man... Thà như vậy tới noel cho đỡ thấy ngta ôm nhau. =))

show all (6)

Language: English