@canatakanhasbi

Can Atakan Hasbi

Latest answers from Can Atakan Hasbi

Kendinden kısa mı yoksa daha uzun biriyle mi olmayı tercih ederdin?

Tercih ettim bile kısa ve ball ♥️

Language: English