Khó chứ, vì không thể gặp được nhau, những lúc yếu lòng thì cần người đó bên cạnh, và dễ rung động bởi những cử chỉ quan tâm của người xung quanh

Language: English