Có cách nào để ngừng snghi đến đối phương không ạ, biết rõ không có cơ hội nhưng tớ vẫn...😶

💬️ Answer this question
Nếu đối phương là lee min ho hay là nam jo hyuk thì nghĩ :)))) xấu trai tệ bạc cho vô dĩ vãng dùm cái plz plz
Chỉ có mình mới vượt qua được thôi,ráng khiến mình bận rộn lên.Và lập ra nhũng plan mình sẽ thực hiện sắp tới để khiến mình bận rộn hơn.Trong lúc đó hãy clear mindset và healing vào 😉
Thử tìm thêm thú zui mới xem nào, học nhiều lênn, làm việc nhiều lênnn làm mấy việc mà khiến mình bận rộn nhất ấy, làm nhiều vậy cũng khum tốt cho sức khỏe đâu nhưng ít ra thì cũng không thể nghĩ đến việc gì khác được, ngay cả đối phương cũng sẽ biến mất (tạm thời) lun đó:DD

Language: English