Latest answers from annn

Nếu bạn phải nhuộm tóc và giữ màu tóc đó trong 5 năm, bạn sẽ nhuộm màu gì?

7 sắp cưới cầu vồng

Nếu bạn có thể ngay lập tức nói bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, ngôn ngữ đó là gì?

Anh
Pháp
Hà Nội
Thái
Nhật Bản

Language: English