@fdandhg

Mai Thanh

What others replied to:

Mình vẫn nhớ người ta

show all (10)

Sao không thử 1 lần ràng với cảm xúc xem mình nhớ họ thì được cái gì, từ đó sẽ rõ mình nên tiếp tục hay là ngưng nhớ về người ta :))

Language: English