@fuhua222

nkw_._ySSS+¹³¹⁰

What others replied to:

nếu cậu thích một người, cậu sẽ nói cho người ta biết chứ hay sẽ chọn không chủ động và bỏ lỡ?

show all (25)

Tui sẽ nói cho người đó biết. Dù người ta có đồng ý hay từ chối cũng không sao cả. Chí ít là tui có thể nói ra tình cảm của mình chứ không phải giữ mãi trong lòng.
Nên tỏ tình đi. Nhưng trước hết hãy hiểu tỏ tình là gì đã, hãy thả lỏng cơ thể, hãy hiểu rằng tỏ tình là việc bạn nói ra được tình cảm của mình với người ta chứ không phải đang mong cầu 1 mqh. Đừng bỏ lỡ điều gì cả, có thể sau sẽ hối hận đấy
nếu cậu rất thích một người rồi, ai chủ động cũng không còn quan trọng nữa, nếu cậu chấp nhận bỏ lỡ thì cậu chưa đủ thương người ta thoii

Language: English