@fuhua222

nkw_._ySSS+¹³¹⁰

What others replied to:

Tại sao người ta cứ phải chọn ngày nói dối để nói thật?

show all (14)

Chắc vì có những lời mà khi nói ra, người ta không dám chắc về kết quả của nó hay tránh né nó. Nên họ chọn ngày nói dối để nói ra những điều trong thâm tâm họ, mà người khác sẽ chẳng thể biết rằng họ đang đùa hay thật.

Language: English