@gameolac

gameolac

Ask @gameolac

Cậu có phải bệnh tiêu chảy không?! Vì mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ không thể kìm lòng được.

Vãi

Đã vài lần kề dao vào tay nhưng lại thôi...mình luyến tiếc cuộc sống này, mình khao khát được sống

Đúng đấy, nếu có thứ gì tiêu cực trong cuộc sống bạn. Cứ vứt mẹ nó vào thùng rác và tìm niềm vui nhé.

Language: English