@haocute1404

Nại

Biết rằng bạn thân có người yêu là chuyện tốt mà cứ cảm thấy mình vừa mất đi cái gì quan trọng, cảm thấy ủ rũ.

Đó cũng chính là tâm trạng của t gần 5 năm về trước. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, nhìn thấy nó hạnh phúc bên anh ấy, t cũng thấy mừng và yên tâm hơn phần nào. Nhưng mấy ngày trước, nó gửi cho t 1 bức hình anh người yêu nó hôn 1 người con gái khác và nói là 2 người đã chia tay rồi. T đau lòng thay cho nó. Và cảm thấy cuộc sống này thật đau khổ, người không cần yêu như t thật tốt!

What others replied to:

Biết rằng bạn thân có người yêu là chuyện tốt mà cứ cảm thấy mình vừa mất đi cái gì quan trọng, cảm thấy ủ rũ.

show all (4)

Language: English