@hoanghip98

Hoàng Híp

Ask @hoanghip98

Làm sao để 1 mối quan hệ trở nên lâu dài, yêu lâu không chán?

Duyên phận tại trời. Nghĩa tình tại tâm. =))) tự thấm nhé.

Language: English