@hongduy4599

hongduy

Ask @hongduy4599

Một ngày nếu mình không nhắn tin với ai thường sẽ không có mấy ai nhắn tin cho mình. Nếu cậu k nhắn tin với ai thì có bao nhiêu người nhắn tin cho cậu?

khum một ai 🥲

Language: English