@icfix

nguyen hoang thien thang

Ask @icfix

Lâu quá không gặp người quen rep ask, m.n rep ask này đi lỡ đâu có quen mình á :3

Ai đấy

Giữa biển người mênh mông, nếu cậu đọc được thì thử trả lời xemm thích nghe bài gì nao t hát 1 điệuu~~

Pungnth’s Profile PhotoJane
Hihi

Language: English