@jebac12369

jebac12369

Ask @jebac12369

Related users

"Cum tempus venerit, et omnia dicta sunt, Lumina Divinae lampadis illustrabunt et viam monstrabunt." Kada dođe vrijeme, i sve je rečeno, svjetla Božanske lampe će obasjati i pokazati put.

Sta seres ti?

Language: English