@lannh1305

Lan Anh

Ask @lannh1305

Mình có cr 1 bạn trong lớp mà bạn ấy thì nhiều người theo đuổi quá với lại cũng biết là mình thích bạn ấy r:( h kh biết phải làm sao ạ

Thổ lộ đi thôi,chần chừ gì nữa

Language: English