@mihhag293

Minh Hằng

Ask @mihhag293

Sao tui thấy đi làm cty phải nịnh người này, nịnh ng kia. Tui thấy mệt quá àaaa😃 tính tui thẳng thì k thích nịnh ai nhma k nịnh thì ngta đì🥴

Cần gì nịnh thấy họ tốt điểm nào khen điểm ấy chứ cần gì nịnh hão

Ai rảnh không, chửi nhao đi

Vcl dm cc chó má chó đẻ đĩ thoả súc vật mẹ mày lên chờ đó t đấm cho nát mặt 🤷‍♀️ đang tức lại gặp bạn cám ơn

Language: English