@minhemm7

Minh Em'm

Latest answers from Minh Em'm

nhiều khi em mong được một lần nói ra tất cả thay vì ngồi lặng im nghe anh kể về cô ta với đôi mắt lấp lánh :((

À thế hả -))

Language: English