Ask @nguyennghia:

Bạn kiếm được đồng tiền đầu tiên của mình như thế nào?

Đồng tiền đầu tiên nói thiệt không nhớ, do lúc nhỏ có làm việc lặt vặt để kiếm tiền. Những năm 19 tuổi khi còn trên giản đường mình đã thực sự kiếm tiền, nền móng công ty của mình sau này cũng từ những năm tháng cố gắng ấy mà ra.

View more

Tôi là Boss của Page https://m.ask.fm/awellgrowndaughter/answers/133916973686.. Mấy hôm nay tôi mới tuyển Admin, tôi đã đưa Pass cho họ.. Lần này bị đổi mật khẩu, tôi nghi là một Admin nào đó đã thay Pass. Tôi không có Facebook nên chỉ nhập Email (1)

Tử Tuyết.
Bạn dùng chức năng quên mật khẩu để Ask.fm gửi trả mật khẩu mới về email. Rồi bạn vào email xác nhận là mật khẩu sẽ được tạo mới.

View more

Next