@nguyenthuhien2001

HienNT

Ask @nguyenthuhien2001

Sort by:

LatestTop

? c có đang thích ai không

Lâu lắm rồi mới check ask :v
Tớ thích nhiều lắm uhuu :v

Sắp tổng kết rồi, cái tổng kết cuối cùng của đời học sinh. Mình có nên tỏ tình cậu ấy không ? Hay là đợi sau khi thi ?

mạnh mẽ lên. tỏ tình luôn đi cậu ơiii :)))))))
Liked by: HienNT

Language: English