@nguyentramyyy15

Trà My

Ask @nguyentramyyy15

Để an ủi một người đang buồn, liệu có khó ko? Vậy để an ủi một kẻ thất tình thì phải nói gì để không gây tổn thương thêm nhỉ?

Yêu nó đi :)

Related users

Language: English