Panie Pawle, a co z walutą w idealnym systemie? Oprzeć ją na złocie (tudież innym kruszcu lub kilku różnych kruszcach), zostawić pieniądz fiducjarny z możliwością dodruku (albo ograniczyć dodruk do wzrostu PKB)

Złoto - z uwagi na właściwości fizykochemiczne. Pieniądz drukowany tylko ze 100% zabezpieczeniem w złocie.