@sil_silver

Sil Silver

Ask @sil_silver

Giữa biển người mênh mông, nếu cậu đọc được thì thử trả lời xemm thích nghe bài gì nao t hát 1 điệuu~~

Pungnth’s Profile PhotoJane
Vì anh vẫn :v
Nếu cơ duyên xảo hợp thì rất cảm ơn và chúc cậu thuận ý thành chương những ngày về sau :v

Language: English