@svennemean

Svenne Axelsson

Latest answers from Svenne Axelsson

Varför har du "svennemean" som nickname? Är det samma uttal som "Svennemän" ?

nope, mitt nick är en svengelsk sammandragning, svenne är svenne men mean delen är det engelska ordet för elak och skall uttalas som på engelska.

Two large boobs, or three small like in Total Recall?

Hmm I would like to try three one time to see what the fuzz is about but i still believe two large is best.

Language: English