@terminator_9000

Terminator

Ask @terminator_9000

Sort by:

LatestTop

Có bạn khác giới thu hút nhau hoàn toàn bằng đồng nhất quan điểm về nghệ thuật không hề có chút dục vọng gì mang đến cho bạn trải nghiệm ra sao?

tri kỉ

Bạn nghĩ gì về nhang trừ con muỗi đốt, nó rất có mùi bạn hãy cho mình biết những loại diệt trừ con muỗi an toàn

cây bạc hà, cây hương thảo, ... các cây này mùi nhè nhẹ rất thơm mà còn có công dụng đuổi muỗi

+ 1 💬 message

read all

How is your relationship with your parents?

Hmmm can't say that it has been good. But things are better than ever.

Do you regret anything?

A lot of things. But things have their own way... I just try to live my own life no matter what.

Language: English