@thinh401

Nguyễn Thịnh.

Ask @thinh401

bạn có bạn thân cũ không? có thể kể một chút được chứ?

Có một cô bạn hồi nhỏ nhưng giờ đã đi du học rồi.

Language: English