@thinlinh3

Thiên Linh

Ask @thinlinh3

Khi muốn tìm hiểu đối phương, có phải tìm tòi và muốn biết về nyc của họ là 1 sự ngu ngốc?

Đúng đấy, quá khứ r

Language: English