@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

Latest answers from Trương Huỳnh An Nhiên

t nản mấy mẹ lên shoutout nhớ cr rồi hỏi cách tỏ tình cr ghê :))) rồi t nó m dám làm không?

không hh

Rủ đi chơi thì lúc nào cũng có lý do để không đi... còn không rủ lại bảo bạn bè đi chơi mà không chịu rủ. Chắc nhiều người giống mình. =))

Ủa gì z tr =)))

Language: English