@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

What others replied to:

Nếu e bỏ tính trẻ con đi thì có lẽ A và em đã đến được với nhau

show all (12)

"Nếu anh yêu em đủ nhiều thì anh đã chẳng phàn nàn về tính trẻ con của em" . Trước khi phàn nàn về người khác thì nên tự xem lại mình đã.

Language: English